Aktualności i komunikaty

Modernizacja sieci teleinformatycznej
20 sierpnia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż w związku z modernizacją sieci teleinformatycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach mogą występować okresowe problemy z dostępem do danych Monitoringu Powietrza. (Czytaj dalej...)

Zbędne składniki majątku
20 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Zmiana godzin pracy
14 sierpnia 2015 r.

Informujemy, iż ze względu na utrudnione warunki pracy spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia oraz panującymi w pomieszczeniach biurowych została wprowadzona zmiana w rozkładzie czasu pracy. (Czytaj dalej...)

Wciąż wysokie stężenia ozonu!
10 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż w dalszym ciągu istnieje duże niebezpieczeństwo przekraczania wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3). (Czytaj dalej...)

Ostrzeżenie dotyczące wysokich stężeń ozonu!
7 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż przewidywane w dniu dzisiejszym oraz w kolejnych dniach bardzo wysokie temperatury, a zwłaszcza silne nasłonecznienie będą powodować występowanie wysokich oraz bardzo wysokich stężeń ozonu w powietrzu. W godzinach południowych i popołudniowych stężenia ozonu mogą znacznie przekraczać wartość progową (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3). (Czytaj dalej...)

Zmiana godzin pracy
7 sierpnia 2015 r.

Informujemy, iż ze względu na utrudnione warunki pracy spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia oraz panującymi w pomieszczeniach biurowych została wprowadzona zmiana w rozkładzie czasu pracy. (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca wysokich stężeń ozonu
3 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż ze względu na duże nasłonecznienie i wysokie temperatury, zwłaszcza w godzinach południowych i popołudniowych występować będą wysokie i bardzo wysokie stężenia ozonu. (Czytaj dalej...)

Zmiana godzin pracy
3 sierpnia 2015 r.

Informujemy, iż ze względu na utrudnione warunki pracy spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia oraz panującymi w pomieszczeniach biurowych została wprowadzona zmiana w rozkładzie czasu pracy. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
13 lipca 2015 r.

Informujemy, iż ukazał się ósmy numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami przybliżającymi pracę Inspektoratu w okresie I półrocza 2015 roku. (Czytaj dalej...)

Narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem
9 lipca 2015 r.

W dniach 1-3 lipca 2015 r. w Ostrawie, w Republice Czeskiej odbyła się 23 narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa OPZ). Polskiej delegacji przewodniczyła kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej, pani Agata Bucko-Serafin, będąca kierownikiem polskiej części grupy OPZ. (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca wysokich stężeń ozonu
3 lipca 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż ze względu na duże nasłonecznienie i wysokie temperatury, zwłaszcza w godzinach południowych i popołudniowych występować będą wysokie i bardzo wysokie stężenia ozonu. (Czytaj dalej...)

Spotkanie Grupy roboczej ds. przeciwdziałania poważnym awariom
3 lipca 2015 r.

22 czerwca 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Przedstawiciele Inspektoratu i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dyskutowali między innymi o zmianach w prawie w zakresie kontroli zagrożeń poważnymi awariami. (Czytaj dalej...)

Złoto dla reprezentacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
23 czerwca 2015 r.

19 i 20 czerwca 2015 roku w Kielcach odbyły się XXIX Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ w Halowej Piłce Nożnej. Reprezentacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wróciła z zawodów ze złotym medalem. Nie gorzej sprawili się sympatycy drużyny, przywożąc puchar dla najlepszych kibiców Mistrzostw (Czytaj dalej...)

Powiadomienie o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu
14 czerwca 2015 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 13 czerwca 2015 roku na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w mieście Rybnik, aglomeracji górnośląskiej w mieście Zabrze oraz w strefie śląskiej w powiecie częstochowskim wystąpiło przekroczenie wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3). (Czytaj dalej...)

Powiadowmienie o ryzyku przekroczeń
19 maja 2015 r.

Powiadomienia dotyczqcego ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu z dnia 15.05.2015 roku (Czytaj dalej...)

Praktyki studenckie
13 maja 2015 r.

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl (Czytaj dalej...)

Konkurs REVITARE
12 maja 2015 r.

Weź udział w konkursie - wygraj grant na udział w konferencji naukowej! (Czytaj dalej...)

Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2014 rok
30 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Katowicach w dniu 30.04.2015 roku przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego „Trzynastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2014 rok”. (Czytaj dalej...)

Nowa strona prezentacji danych
30 kwietnia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż działa nowa wersja sposobu prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Spotkanie z młodzieżą w częstochowskiej Delegaturze WIOŚ z okazji Dnia Ziemi
29 kwietnia 2015 r.

W związku z przypadającym 22 kwietnia Dniem Ziemi częstochowska Delegatura WIOŚ gościła grupę uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. (Czytaj dalej...)

Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza
28 kwietnia 2015 r.

Dawna Huta Katowice dzisiejszy ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1976 roku. Zakład wielokrotnie był kontrolowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Do pewnego czasu, kiedy infrastruktura zakładu na to pozwalała, zarządzeniami pokontrolnymi udawało się regulować pojawiające się uchybienia. (Czytaj dalej...)

Nowy sposób prezentacji danych w zakresie jakości powietrza
17 kwietnia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż została uruchomiona nowa wersja sposobu prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Opracowania
9 kwietnia 2015 r.

Starszy Specjalista Działu Monitoringu z długoletnim doświadczeniem kończy pracę w WIOŚ w Katowicach
2 kwietnia 2015 r.

Pani Romualda Zbrojkiewicz - Starszy Specjalista w Dziale Monitoringu Środowiska w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie w dniu 31 marca 2015 roku uroczyście zakończyła swoją misję pracy. (Czytaj dalej...)

Decyzja wstrzymująca działalność FHU Eko-Top Sp. z o.o. w Rzeszowie
24 marca 2015 r.

W dniu 20.03.2015 roku została wydana decyzja wstrzymująca działalność w zakresie termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych, prowadzoną przez FHU Eko-Top Sp. z o.o. w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej 101 w Bielsku-Białej. Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności. Instalacja została wygaszona w dniu 20 marca. (Czytaj dalej...)

Wyłączenie tablicy z informacjami ekologicznymi umieszczonej na ścianie budynku WFOŚiGW w Katowicach
11 marca 2015 r.

Informujemy, iż w związku z pojawiającymi się błędnymi danymi na tablicy świetlnej spowodowanymi modermizacją systemu gromadzenia i transmisji danych, zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wyłączenia urządzenia. (Czytaj dalej...)

Prelekcja dot. monitoringu wód powierzchniowych dla uczniów I LO w Piekarach Śląskich
26 lutego 2015 r.

W dniu 25 lutego br. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzili prelekcję dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich na temat monitoringu wód powierzchniowych. W czasie spotkania przedstawiono prezentację pt. „Ocena stanu wód w województwie śląskim w 2013 roku” oraz omówiono rolę wskaźników biologicznych w ocenie stanu/potencjału ekologicznego wód. (Czytaj dalej...)

Wyłączenie tablicy z informacjami ekologicznymi umieszczonej na ścianie budynku WFOŚiGW w Katowicach
13 lutego 2015 r.

Informujemy, iż w związku z kolejnym etapem prac związanych z modermizacją systemu gromadzenia i transmisji danych zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wyłączenia tablicy prezentującej dane dotyczące jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Zmiana adresów e-mail
29 stycznia 2015 r.

Informujemy, iż zostały zmienione adresy e-mail Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
e-mail:
sekretariat@katowice.wios.gov.pl (Czytaj dalej...)

Spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach
30 stycznia 2015 r.

Dnia 27 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie pracownika Działu Monitoringu w Częstochowie Mariusza Ślęzańskiego z uczniami Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach, przy ul. Obrońców Pokoju 7. Spotkanie było związane z prowadzeniem na terenie Strzemieszyc pomiarów jakości powietrza, z zastosowaniem mobilnego ambulansu pomiarowego, który postawiony został na terenie szkoły. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
20 stycznia 2015 r.

Informujemy, iż ukazał się siódmy numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami przybliżającymi pracę Inspektoratu w okresie II półrocza 2014 roku. (Czytaj dalej...)

Wymiana systemu gromadzenia i transmisji danych z automatycznych stacji monitoringu powietrza
15 stycznia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż w związku ze zmianą systemu gromadzenia i transmisji danych z automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza mogą występować okresowe problemy z prezentacją danych, jak również mogą pojawiać się błędne wyniki. Pracownicy WIOŚ w Katowicach będą na bieżąco weryfikować błędne dane oraz będą czynione starania, żeby pojawiające się problemy wyeliminować w możliwie najkrótszym czasie. (Czytaj dalej...)

Przeniesienie do innej lokalizacji automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza w Żywcu
12 grudnia 2014 r.

W związku ze zmianą sposobu zagospodarowania placu na terenie I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu przy ul. Słowackiego 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach został poinformowany przez dyrekcję I LO o konieczności przeniesienia w inne miejsce automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Wizyta studentów Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w Delegaturze WIOŚ w Bielsku Białej
10 grudnia 2014 r.

W dniach 28.11. i 05.12.2014 roku Delegaturę w Bielsku-Białej, odwiedzili studenci piątego roku Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wizyta odbyła się w ramach zajęć z monitoringu środowiska. (Czytaj dalej...)

Wizyta nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół powiatu kłobuckiego w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie
2 grudnia 2014 r.

Dnia 24 listopada 2014 roku Delegaturę w Częstochowie odwiedziła grupa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół powiatu kłobuckiego. Oprócz prowadzenia zwykłych zajęć dydaktycznych są oni również opiekunami szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody – sprzymierzeńca Inspekcji Ochrony Środowiska. (Czytaj dalej...)

Udział pracowników Laboratorium WIOŚ w Katowicach w konferencji „Ważki w ocenie siedlisk wodno-błotnych Górnego Śląska”
2 grudnia 2014 r.

W dniu 27.11.2014 r. w Katowicach-Brynowie odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, pt. „Ważki w ocenie siedlisk wodno-błotnych Górnego Śląska”. (Czytaj dalej...)

XVI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych
27 listopada 2014 r.

W dniach 19-21 listopada 2014 r. w Lipowej w województwie śląskim, odbyły się XVI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. (Czytaj dalej...)

„Prognoza jakości powietrza prezentowana we wszystkie dni tygodnia”
25 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że począwszy od połowy listopada 2014 roku prognoza jakości powietrza ukazuje się we wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i dni świąteczne. Prognoza dostępna jest w zakładce „System Prognoz Jakości Powietrza”. (Czytaj dalej...)

Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku
29 października 2014 r.

Informuję Państwa, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zamieścił raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku”. (Czytaj dalej...)

Wizyta uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. J. Pawła II w Kłobucku w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie
22 października 2014 r.

Dnia 20 października 2014 roku grupa nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. J. Pawła II w Kłobucku zwiedziła Delegaturę WIOŚ w Częstochowie. Na wstępie nasi goście wysłuchali pogadanki na temat struktury i zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, a następnie zwiedzili laboratorium. Duże wrażenie wywołała na nich różnorodność nowoczesnego wyposażenia oraz surowe wymagania obowiązującego w laboratorium, w związku z koniecznością przestrzegania systemu jakości. (Czytaj dalej...)

Spotkanie przedstawicielem Okręgowego Urzędu Górniczego
13 października 2014 r.

9 października 2014 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach odbyło się spotkanie Anny Wrześniak Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie Wojciechem Jeziorowskim. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
17 września 2014 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
17 września 2014 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o przetargu otwartym na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
2 września 2014 r.

Poniżej zamieszczamy informację o zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o przetargu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
1 września 2014 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 300 euro. (Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Aktualna jakość powietrza

Informacja o aktualnej jakości powietrza (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę znajduje się na stronie Systemu Prognoz Jakości Powietrza

Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie z dnia 28 sierpnia 2015 roku o moiliwości przekroczenia wartości progowej informowania spoleczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (Czytaj dalej...)