Aktualności i komunikaty

Wizyta delegacji Czeskiego Hydrometeorologicznego Instytutu (CHMU) i IMGW PIB Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
1 grudnia 2016 r.

W dniu 22.11.2016 roku na stacji monitoringowej jakości powietrza w Złotym Potoku odbyło się spotkanie pracowników WIOŚ w Katowicach z delegacją Czeskiego Hydrometeorologicznego Instytutu (CHMU) oraz z przedstawicielami IMGW PIB Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Przerwa w dostawie prądu w Zabrzu
29 listopada 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z otrzymaną informacją, w dniach 30 listopada oraz 1 grudnia 2016 roku w Zabrzu nastąpi przerwa w dostawie prądu. (Czytaj dalej...)

Udział przedstawicieli WIOŚ w Katowicach w seminarium „Możliwości ograniczenia emisji pyłu z sektora komunalno-bytowego - elektrofiltry kominowe”
28 listopada 2016 r.

W dniu 18 listopada 2016 roku w Centrum Innowacji i Transportu Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się seminarium, podczas którego przedstawiono możliwości ograniczenia emisji do powietrza z indywidualnych gospodarstw domowych, poprzez zastosowanie elektrofiltra kominowego. Elektrofiltr może być zamontowany w układzie odprowadzania spalin. (Czytaj dalej...)

Przerwa w dostawie prądu w Zabrzu
16 listopada 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z otrzymaną informacją od firmy Tauron, w dniu 18 listopada 2016 w godz.11.00-14.30 na ul.M.Skłodowskiej-Curie 34 w Zabrzu nastąpi przerwa w dostawie prądu. (Czytaj dalej...)

Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”
14 listopada 2016 r.

Informuję Państwa, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opublikował raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”. (Czytaj dalej...)

Okresowe przeglądy stacji pomiarowych jakości powietrza
09 listopada 2016 r.

Informujemy, że w związku z przeprowadzanymi przeglądami okresowymi automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza do końca listopada br. mogą wystąpić czasowe przerwy w prezentacji wyników pomiarów. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji Monitoringu Powietrza w Częstochowie
25 października 2016 r.

Informujemy, iż 24.10.2016 r. wystąpiła awaria analizatora benzenu na stacji automatycznej monitoringu powietrza w Częstochowie przy ulicy Baczyńskiego. (Czytaj dalej...)

Wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Sławomira Mazurka na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
5 października 2016 r.

W dniu 29 września br. Pan Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, odwiedził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
23 września 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego. (Czytaj dalej...)

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
14 września 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego. (Czytaj dalej...)

Regionalny System Ostrzegania (RSO) na telefonach komórkowych
2 września 2016 r.

Zachęcamy Państwa do pobrania aplikacji na telefony komórkowe, w ramach której otrzymacie Państwo między innymi powiadomienie o zagrożeniach związanych z wysokimi stężeniami zanieczyszczeń w powietrzu. (Czytaj dalej...)

Ostrzeżenie dotyczące wysokich stężeń ozonu!
26 sierpnia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż przewidywane w dniach 27-28 sierpnia br. bardzo wysokie temperatury, a zwłaszcza silne nasłonecznienie będą powodować występowanie wysokich oraz bardzo wysokich stężeń ozonu w powietrzu. W godzinach południowych i popołudniowych, zwłaszcza w dniu 28.08.2016 r. stężenia ozonu mogą przekraczać wartość progową (180 µg/m3 w ciągu jednej godz.) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3 w ciągu jednej godz.). (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
22 sierpnia 2016 r.

Informujemy, iż ukazał się dziesiąty numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Mapa punktów pomiarowych w zakresie badań hałasu, wykonanych przez WIOŚ w Katowicach w latach 2010 - 2015
17 sierpnia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na stronie internetowej w zakładce Monitoring Środowiska/Informacje o stanie środowiska w 2015 roku, zamieszczona została interaktywna Mapa punktów pomiarowych w zakresie badań hałasu, wykonanych przez WIOŚ w Katowicach w latach 2010 - 2015. (Czytaj dalej...)

Eko-prognoza
18 lipca 2016 r.

Informujemy Państwa, iż Eko-prognoza, nadawana jest obecnie w TVP Katowice w dni robocze o godz. 19.05, a w soboty i niedziele o godz. 18.55. (Czytaj dalej...)

Narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem
11 lipca 2016 r.

W dniach 27-29 czerwca 2016 r., w Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej, odbyła się 24 narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa OPZ). Polskiej delegacji przewodniczyła Pani Agata Bucko-Serafin Kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej, będąca jednocześnie Kierownikiem polskiej części grupy OPZ. (Czytaj dalej...)

Ostrzeżenie dotyczące wysokich stężeń ozonu!
23 czerwca 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż przewidywane w dniu dzisiejszym oraz w kolejnych dniach bardzo wysokie temperatury, a zwłaszcza silne nasłonecznienie będą powodować występowanie wysokich oraz bardzo wysokich stężeń ozonu w powietrzu. (Czytaj dalej...)

Spotkanie z przedstawicielami Alarmów Smogowych z województwa śląskiego
24 maja 2016 r.

W dniu 18 maja br. w siedzibie WIOŚ w Katowicach odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Monitoringu Środowiska z przedstawicielami Alarmów Smogowych z województwa śląskiego, działających na terenie: Zagłębia, Rybnika i Katowic. (Czytaj dalej...)

27 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej
13 maja 2016 r.

Na wniosek Szefa Służby Cywilnej piątek (27 maja), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej, a więc i dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 4 czerwca. (Czytaj dalej...)

Czasowe wyłączenie analizatorów benzenu
16 maja 2016 r.

W dniu 16.05.2016 r. zostały zdemontowane analizatory benzenu na stacjach: Częstochowa Baczyńskiego, Złoty Potok. Analizatory te wezmą udział w interkalibracji, mającej na celu ujednolicenie procedur pomiaru, organizowanej przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące. Analizatory zostaną powtórnie zamontowane w dniach 19-20.05.2016 r. (Czytaj dalej...)

Godzinna przerwa w pracy analizatora pyłu w Katowicach
14 maja 2016 r.

Informujemy Państwa, iż ze względu na dokonywaną w dniu 13.05.2016 roku w godzinach pomiędzy 14 a 15 wymianę taśmy filtracyjnej nastąpiła godzinna przerwa w danych pomiarowych w zakresie pyłu zawieszonego na stacji pomiarowej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha. (Czytaj dalej...)

Komunikat w sprawie awaryjnego wyłączenia stacji monitoringu jakości powietrza w Cieszynie
14 maja 2016 r.

W związku z awarią klimatyzatora w dniu 11.05.2016 r. na stacji pomiarowej w Cieszynie nastąpiło wyłączenie analizatorów pomiarowych z wyjątkiem pyłomierza PM10. W dniu 13.05.2016 r. podłączono klimatyzator zastępczy, co umożliwiło włączenie dodatkowo analizatora ozonu oraz analizatora tlenku, dwutlenku i tlenków azotu. (Czytaj dalej...)

Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2015 rok
4 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Katowicach w dniu 28.04.2016 roku przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego „Czternastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2015 rok”. (Czytaj dalej...)

Prace naukowo-badawcze dot. rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
12 kwietnia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na stronie internetowej w zakładce Monitoring Środowiska/Wieloletnie oceny i opracowania dot. stanu środowiska zamieszczone zostały dwie prace naukowo-badawcze wykonane na zlecenie WIOŚ w Katowicach przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu pt.:

(Czytaj dalej...)

Awaria systemu zasilania
11 kwietnia 2016 r.

Informujemy, iż został usunięty problem braku danych na stronie WWW Śląskiego Monitoringu Powietrza oraz tablicy świetlenej w Katowicach, który był spowodowany awarią systemu zasilania. (Czytaj dalej...)

Awaria zasilania elektrycznego
11 kwietnia 2016 r.

W związku z awarią systemu zasilania występuje przez najbliższe godziny może wystąpić brak danych na stronie WWW Śląskiego Monitoringu Powietrza oraz na tablicy świetlnej w Katowicach. WIOŚ będzie przekazywał na bieżaco informacje w tej sprawie. (Czytaj dalej...)

Zmieniony wskaźnik jakości powietrza dla województwa śląskiego
8 kwietnia 2016 r.

W grudnia 2015 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) na swoim portalu zaproponował tak zwany polski indeks jakości powietrza (PIJP), który został zastosowany do wizualizacji on-line (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) wyników 1-godzinnych niezweryfikowanych pomiarów stężeń zanieczyszczeń z automatycznych stacji funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). (Czytaj dalej...)

Brak danych z pomiarów rtęci na stacji w Złotym Potoku
5 kwietnia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 r. (od godziny 13:00) i 6 kwietnia 2016 r. wystąpi brak danych z pomiarów rtęci na stacji w Złotym Potoku. Brak danych spowodowany jest koniecznością wykonania przeglądu okresowego analizatora rtęci. (Czytaj dalej...)

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeprowadza ankietyzację
31 marca 2016 r.

Informujemy, że w okresie marzec – czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącej trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG). (Czytaj dalej...)

Przeniesienie stacji pomiarowej jakości powietrza w Żorach
21 marca 2016 r.

W związku z planowaną przez Urząd Miasta w Żorach budową hali sportowej przy Zespole Szkól Nr 3 w Żorach, na osiedlu Sikorskiego 52, zaistniała konieczność przeniesienia stacji pomiarowej jakości powietrza, działającej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. (Czytaj dalej...)

Powiadomienie
18 marca 2016 r.

Seminarium „Co wiemy o smogu ? Informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce
11 marca 2016 r.

W dniu 2 marca br. w Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się seminarium organizowane przez Krakowski Alarm Smogowy, dotyczące wpływu złej jakości powietrza na zdrowie ludzi oraz sposobach informowania o jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

V Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ w Narciarstwie Alpejskim
7 marca 2016 r.

W sobotę 5 marca br. W Kluszkowcach odbyły się V Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ w Narciarstwie Alpejskim, w których startowali pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska z rodzinami. (Czytaj dalej...)

Minister Sławomir Mazurek z wizytą w częstochowskiej Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
1 marca 2016 r.

24 lutego 2016 roku częstochowską Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach odwiedził pan Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji Monitoringu Powietrza w Częstochowie
12 lutego 2016 r.

W dniu 10.02.2016 r. wystąpiła awaria analizatora benzenu na stacji automatycznej monitoringu powietrza w Częstochowie przy ulicy Baczyńskiego. (Czytaj dalej...)

Współpraca Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej
12 lutego 2016 r.

Dnia 5 listopada 2015 roku Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podpisali porozumienie o współdziałaniu i wzajemnej współpracy. W ramach współpracy przewiduje się wspomaganie przez WIOŚ działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki PSP. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
3 lutego 2016 r.

Informujemy, iż ukazał się ósmy numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami przybliżającymi pracę Inspektoratu w okresie II półrocza 2015 roku. (Czytaj dalej...)

Niebezpieczeństwo wystąpienia wysokich poziomów stężeń pyłu zawieszonego
15 stycznia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż zgodnie z prognozą jakości powietrza w województwie śląskim przygotowaną przez Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w dniach 16-17.01.2016 roku istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10, powyżej wartości 200 µg/m3, stanowiącej poziom informowania społeczeństwa o niebezpieczeństwie wystąpienia stanu alarmowego (300 µg/m3). (Czytaj dalej...)

Zmiany w dokonywaniu oceny spełniania warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
14 stycznia 2016 r.

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. dotyczący zmiany w dokonywaniu oceny spełniania warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. (Czytaj dalej...)

Aplikacja GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”
14 stycznia 2016 r.

Pod koniec grudnia 2015 roku uruchomiona została przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska aplikacja mobilna na telefony komórkowe pn. „Jakość powietrza w Polsce”. (Czytaj dalej...)

Przerwa w pracy stacji automatycznej w Złotym Potoku
12 stycznia 2016 r.

W związku z brakiem zasilania w dniu 12.01.2016 nastąpiła przerwa w pracy stacji pomiarowej w Złotym Potoku, a tym samym wystąpi brak danych. (Czytaj dalej...)

Powiadomienie
11 stycznia 2016 r.

Powiadomienie
10 stycznia 2016 r.

Powiadomienie
8 stycznia 2016 r.

Powiadomienie
7 stycznia 2016 r.

Powiadomienie
6 stycznia 2016 r.

Powiadomienie
5 stycznia 2016 r.

Powiadomienie
4 stycznia 2016 r.

Wyłączenia stacji Monitoringu Powietrze w Rybniku
4 stycznia 2016 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac elektrycznych na stacji jakości powietrza przy ulicy Borki w Rybniku nastąpi okresowe wyłączenie stacji w dniach 4-5 stycznia 2016 r. co będzie powodowało brak danych pomiarowych. (Czytaj dalej...)

Powiadomienie
2 stycznia 2016 r.

Powiadomienie
1 stycznia 2016 r.
Archiwum aktualności i komunikatów
Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 25 listopada 2016 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl