Aktualności i komunikaty

Powiadowmienie o ryzyku przekroczeń
19 maja 2015 r.

Powiadomienia dotyczqcego ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu z dnia 15.05.2015 roku (Czytaj dalej...)

Praktyki studenckie
13 maja 2015 r.

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl (Czytaj dalej...)

Konkurs REVITARE
12 maja 2015 r.

Weź udział w konkursie - wygraj grant na udział w konferencji naukowej! (Czytaj dalej...)

Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2014 rok
30 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Katowicach w dniu 30.04.2015 roku przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego „Trzynastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2014 rok”. (Czytaj dalej...)

Nowa strona prezentacji danych
30 kwietnia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż działa nowa wersja sposobu prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Spotkanie z młodzieżą w częstochowskiej Delegaturze WIOŚ z okazji Dnia Ziemi
29 kwietnia 2015 r.

W związku z przypadającym 22 kwietnia Dniem Ziemi częstochowska Delegatura WIOŚ gościła grupę uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. (Czytaj dalej...)

Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza
28 kwietnia 2015 r.

Dawna Huta Katowice dzisiejszy ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1976 roku. Zakład wielokrotnie był kontrolowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Do pewnego czasu, kiedy infrastruktura zakładu na to pozwalała, zarządzeniami pokontrolnymi udawało się regulować pojawiające się uchybienia. (Czytaj dalej...)

Nowy sposób prezentacji danych w zakresie jakości powietrza
17 kwietnia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż została uruchomiona nowa wersja sposobu prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Opracowania
9 kwietnia 2015 r.

Starszy Specjalista Działu Monitoringu z długoletnim doświadczeniem kończy pracę w WIOŚ w Katowicach
2 kwietnia 2015 r.

Pani Romualda Zbrojkiewicz - Starszy Specjalista w Dziale Monitoringu Środowiska w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie w dniu 31 marca 2015 roku uroczyście zakończyła swoją misję pracy. (Czytaj dalej...)

Decyzja wstrzymująca działalność FHU Eko-Top Sp. z o.o. w Rzeszowie
24 marca 2015 r.

W dniu 20.03.2015 roku została wydana decyzja wstrzymująca działalność w zakresie termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych, prowadzoną przez FHU Eko-Top Sp. z o.o. w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej 101 w Bielsku-Białej. Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności. Instalacja została wygaszona w dniu 20 marca. (Czytaj dalej...)

Wyłączenie tablicy z informacjami ekologicznymi umieszczonej na ścianie budynku WFOŚiGW w Katowicach
11 marca 2015 r.

Informujemy, iż w związku z pojawiającymi się błędnymi danymi na tablicy świetlnej spowodowanymi modermizacją systemu gromadzenia i transmisji danych, zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wyłączenia urządzenia. (Czytaj dalej...)

Prelekcja dot. monitoringu wód powierzchniowych dla uczniów I LO w Piekarach Śląskich
26 lutego 2015 r.

W dniu 25 lutego br. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzili prelekcję dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich na temat monitoringu wód powierzchniowych. W czasie spotkania przedstawiono prezentację pt. „Ocena stanu wód w województwie śląskim w 2013 roku” oraz omówiono rolę wskaźników biologicznych w ocenie stanu/potencjału ekologicznego wód. (Czytaj dalej...)

Wyłączenie tablicy z informacjami ekologicznymi umieszczonej na ścianie budynku WFOŚiGW w Katowicach
13 lutego 2015 r.

Informujemy, iż w związku z kolejnym etapem prac związanych z modermizacją systemu gromadzenia i transmisji danych zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wyłączenia tablicy prezentującej dane dotyczące jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Zmiana adresów e-mail
29 stycznia 2015 r.

Informujemy, iż zostały zmienione adresy e-mail Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
e-mail:
sekretariat@katowice.wios.gov.pl (Czytaj dalej...)

Spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach
30 stycznia 2015 r.

Dnia 27 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie pracownika Działu Monitoringu w Częstochowie Mariusza Ślęzańskiego z uczniami Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach, przy ul. Obrońców Pokoju 7. Spotkanie było związane z prowadzeniem na terenie Strzemieszyc pomiarów jakości powietrza, z zastosowaniem mobilnego ambulansu pomiarowego, który postawiony został na terenie szkoły. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
20 stycznia 2015 r.

Informujemy, iż ukazał się siódmy numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami przybliżającymi pracę Inspektoratu w okresie II półrocza 2014 roku. (Czytaj dalej...)

Wymiana systemu gromadzenia i transmisji danych z automatycznych stacji monitoringu powietrza
15 stycznia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż w związku ze zmianą systemu gromadzenia i transmisji danych z automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza mogą występować okresowe problemy z prezentacją danych, jak również mogą pojawiać się błędne wyniki. Pracownicy WIOŚ w Katowicach będą na bieżąco weryfikować błędne dane oraz będą czynione starania, żeby pojawiające się problemy wyeliminować w możliwie najkrótszym czasie. (Czytaj dalej...)

Przeniesienie do innej lokalizacji automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza w Żywcu
12 grudnia 2014 r.

W związku ze zmianą sposobu zagospodarowania placu na terenie I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu przy ul. Słowackiego 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach został poinformowany przez dyrekcję I LO o konieczności przeniesienia w inne miejsce automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Wizyta studentów Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w Delegaturze WIOŚ w Bielsku Białej
10 grudnia 2014 r.

W dniach 28.11. i 05.12.2014 roku Delegaturę w Bielsku-Białej, odwiedzili studenci piątego roku Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wizyta odbyła się w ramach zajęć z monitoringu środowiska. (Czytaj dalej...)

Wizyta nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół powiatu kłobuckiego w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie
2 grudnia 2014 r.

Dnia 24 listopada 2014 roku Delegaturę w Częstochowie odwiedziła grupa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół powiatu kłobuckiego. Oprócz prowadzenia zwykłych zajęć dydaktycznych są oni również opiekunami szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody – sprzymierzeńca Inspekcji Ochrony Środowiska. (Czytaj dalej...)

Udział pracowników Laboratorium WIOŚ w Katowicach w konferencji „Ważki w ocenie siedlisk wodno-błotnych Górnego Śląska”
2 grudnia 2014 r.

W dniu 27.11.2014 r. w Katowicach-Brynowie odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, pt. „Ważki w ocenie siedlisk wodno-błotnych Górnego Śląska”. (Czytaj dalej...)

XVI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych
27 listopada 2014 r.

W dniach 19-21 listopada 2014 r. w Lipowej w województwie śląskim, odbyły się XVI Rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. (Czytaj dalej...)

„Prognoza jakości powietrza prezentowana we wszystkie dni tygodnia”
25 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że począwszy od połowy listopada 2014 roku prognoza jakości powietrza ukazuje się we wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i dni świąteczne. Prognoza dostępna jest w zakładce „System Prognoz Jakości Powietrza”. (Czytaj dalej...)

Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku
29 października 2014 r.

Informuję Państwa, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zamieścił raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku”. (Czytaj dalej...)

Wizyta uczniów i nauczycieli Gimnazjum im. J. Pawła II w Kłobucku w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie
22 października 2014 r.

Dnia 20 października 2014 roku grupa nauczycieli i uczniów Gimnazjum im. J. Pawła II w Kłobucku zwiedziła Delegaturę WIOŚ w Częstochowie. Na wstępie nasi goście wysłuchali pogadanki na temat struktury i zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, a następnie zwiedzili laboratorium. Duże wrażenie wywołała na nich różnorodność nowoczesnego wyposażenia oraz surowe wymagania obowiązującego w laboratorium, w związku z koniecznością przestrzegania systemu jakości. (Czytaj dalej...)

Spotkanie przedstawicielem Okręgowego Urzędu Górniczego
13 października 2014 r.

9 października 2014 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach odbyło się spotkanie Anny Wrześniak Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie Wojciechem Jeziorowskim. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
17 września 2014 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
17 września 2014 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o przetargu otwartym na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
2 września 2014 r.

Poniżej zamieszczamy informację o zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o przetargu zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
1 września 2014 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 300 euro. (Czytaj dalej...)

Informacja o zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
18 sierpnia 2014 r.

Poniżej zamieszczamy informację o zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Wojewoda Śląski Piotr Litwa z wizytą w automatycznej stacji monitoringu powietrza
11 sierpień 2014 r.

W dniu 06.08.2014 roku Wojewoda Śląski Piotr Litwa zapoznał się z funkcjonowaniem systemu monitorowania jakości powietrza w województwie śląskim, prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
23 lipca 2014 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o wyborze oferty na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
8 lipca 2014 r.

Informujemy, iż ukazał się szósty numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami przybliżającymi pracę Inspektoratu w okresie I półrocza 2014 roku. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
8 lipca 2014 r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Udział przedstawicieli Delegatury w Częstochowie w ćwiczeniach z zakresu poważnych awarii przemysłowych – Radzionków 01-02.07.2014
3 lipiec 2014 r.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, realizując obowiązki w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, zobowiązania jest m.in. do opracowywania zewnętrznych planów operacyjno ratowniczych dla zakładów zaliczonych do kategorii dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dla tego typu dokumentacji wymagana jest jej weryfikacja w formie ćwiczeń minimum raz na 3 lata. (Czytaj dalej...)

Wojewoda Piotr Litwa w częstochowskiej delegaturze WIOŚ
30 czerwca 2014 r.

W poniedziałek 23 czerwca 2014 r. Wojewoda Śląski Piotr Litwa odwiedził częstochowską Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. W towarzystwie kierownictwa Inspektoratu i Delegatury zwiedził laboratorium, gdzie zapoznał się z nowoczesnym sprzętem do analityki chemicznej oraz wyposażeniem do badań biologicznych. (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca wysokich stężeń ozonu
10 czerwca 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż ze względu na duże nasłonecznienie i wysoką temperaturę, zwłaszcza w godzinach południowych i popołudniowych, występują wysokie i bardzo wysokie stężenia ozonu. (Czytaj dalej...)

Odeszła nasza koleżanka...
6 czerwca 2014 r.

Z żalem zawiadamiamy, iż 5 czerwca 2014 roku zmarła, w wieku 55 lat, nasza koleżanka ś.p. Bogusława Kucharczyk, która była wieloletnim pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Ostatnio pracowała na stanowiska Kierownika Działu Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej. (Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów
Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie z dnia 22 lutego 2015 roku (Czytaj dalej...)

Aktualna jakość powietrza

Informacja o aktualnej jakości powietrza (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę znajduje się na stronie Systemu Prognoz Jakości Powietrza

Dane ze stacji monitoringu
w dniu 22 maja 2015

Katowice

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m317.44350
Dwutlenek azotuμg/m315.65200
Tlenek węglamg/m310
Ozonμg/m372.61120
Pył zawiesz. PM10μg/m318.97 

Bielsko-Biała

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m32.56350
Dwutlenek azotuμg/m39.28200
Tlenek węglamg/m30.3310
Ozonμg/m376.78120
Pył zawiesz. PM10μg/m34.16 

Częstochowa

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m33.36350
Dwutlenek azotuμg/m39.01200
Tlenek węglamg/m30.2610
Ozonμg/m373.00120
Pył zawiesz. PM10μg/m37.41 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Monitoringu Powietrza