Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Katowicach w dniach 2 maja, 16 czerwca
i 14 sierpnia
będzie nieczynny.

Zdjęcie

Główny Inspektor Ochrony Środowiska gościł w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach

Zdjęcie

Informacja dotycząca pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 w województwie śląskim oraz metodyki pomiarów manualnych

Zdjęcie 2

Aplikacja mobilna GIOŚ
„Jakość powietrza w Polsce”

Zdjęcie 2

Nowy sposób prezentacji prognozowanej jakości powietrza w TVP Katowice

Zdjęcie 2

Informacja pasażerska o jakości powietrza w aglomeracji górnośląskiej

Aktualności i komunikaty

WIOŚ w Katowicach w dniach 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będzie nieczynny
24 kwietnia 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w dniach 2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będzie nieczynny. (Czytaj dalej...)

Przegląd analizatora rtęci
19 kwietnia 2017 r.

Informujemy, iż w dniach 19 i 20 kwietnia 2017 roku, ze względu na okresowy przegląd analizatora rtęci na stacji automatycznej monitoringu jakości powietrza w Złotym Potoku, wystąpi brak danych. (Czytaj dalej...)

Sprawa porzuconej instalacji i odpadów na terenie Katowic, dzielnicy Szopienice – spotkanie w siedzibie WIOŚ w Katowicach w dniu 3.03.2017 r.
11 kwietnia 2017 r.

Sprawa odpadów porzuconych przez firmę EKO-SZOP Sp. z o.o. w Katowicach na terenach przy ul. Woźniaka w Katowicach jest przedmiotem zainteresowania Wydziału Inspekcji WIOŚ w Katowicach od 2014r. do dnia dzisiejszego sprawa ta nie została rozwiązana. W związku z faktem, że na terenach poprzemysłowych w Katowicach Szopienicach nadal zalegają znaczne ilości odpadów niebezpiecznych, Pan Tadeusz Sadowski - Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, w dniu 3 marca 2017r. zorganizował spotkanie w tej sprawie. Celem spotkania było ustalenia możliwości bezpiecznego oczyszczenia terenu poprzemysłowego. (Czytaj dalej...)

Udział pracownika częstochowskiej Delegatury WIOŚ w konferencji pt. "Smog - Samorząd wobec zagrożeń pochodzących z niskiej emisji"
7 kwietnia 2017 r.

Dnia 5 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyła się konferencja "Smog - Samorząd wobec zagrożeń pochodzących z niskiej emisji". Podczas zostały zaprezentowane możliwości kompleksowego działania na rzecz ochrony powietrza oraz ich uwarunkowania wynikające z przepisów prawa - w tym uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. (Czytaj dalej...)

Prace budowlane w pobliżu stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha
6 kwietnia 2017 r.

Z uwagi na prowadzone prace budowlane w pobliżu stacji jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha, mogą występować okresowe, podwyższone stężenia zarówno zanieczyszczeń pyłowych jak i gazowych na w/w stacji. (Czytaj dalej...)

Przerwa w dostawie prądu w Zabrzu
4 kwietnia 2017 r.

Informujemy, że zgodnie z otrzymaną informacją, w dniu 5 kwietnia 2017 roku w godzinach 8:00 do 12:00 w Zabrzu nastąpi planowana przerwa w dostawie energii elektrycznej. (Czytaj dalej...)

Spotkanie polsko – czeskiej Grupy Roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych
30 marca 2017 r.

W dniu 22 marca 2017 roku we Wrocławiu odbyło się X spotkanie polsko – czeskiej Grupy Roboczej ds. jakości powietrza w rejonach przygranicznych. W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Urzędów Marszałkowskich Województwa Śląskiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, WIOŚ we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Ze strony czeskiej w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej i jednostek naukowo-badawczych. (Czytaj dalej...)

Główny Inspektor Ochrony Środowiska gościł w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach
23 marca 2017 r.

W dniach 7 i 8 marca 2017 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska minister Marek Haliniak wraz z towarzyszącym mu Leszkiem Karskim dyrektorem Departamentu Strategii i Komunikacji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska przebywali z roboczą wizytą w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach. Celem wizyty było zapoznanie się na miejscu ze skalą problemów związanych z likwidacją tak zwanych „bomb ekologicznych” zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. (Czytaj dalej...)

Awaria pyłomierza w Godowie
16 marca 2017 r.

Ze względu na poważną awarię urządzenia do manualnego pomiaru pyłu zawieszonego PM10 w Godowie i konieczność jego serwisowania u producenta poza granicami kraju, wystąpiła dłuższa przerwa w pracy przedmiotowego urządzenia. (Czytaj dalej...)

Wizyta studentów Politechniki Częstochowskiej w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie
16 marca 2017 r.

Dnia 15.03.2017 w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie miała miejsce wizyta studentów Politechniki Częstochowskiej, studiujących na II roku kierunku “Inżynieria Środowiska”. (Czytaj dalej...)

Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej nr 32 w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie
16 marca 2017 r.

Dnia 16 lutego 2017 roku odwiedziła nas grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 32 im. Jerzego Dudy – Gracza w Częstochowie. Nasi młodzi goście zapoznali się z funkcjonowaniem WIOŚ Katowice oraz podstawowymi problemami ochrony środowiska w Polsce i na świecie. (Czytaj dalej...)

Brak zasilania elektrycznego stacji monitoringu jakości powietrza w Czerwionce-Leszczyny
3 marca 2017 r.

Informujemy, że w związku z pracami elektrycznymi prowadzonymi przez MOSiR Czerwionka-Leszczyny na boisku klubu sportowego "Płomień Czuchów" wystąpił brak zasilania na stacji monitoringu jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5 w województwie śląskim oraz metodyki pomiarów manualnych
2 marca 2016 r.

W związku z bardzo licznymi pytaniami kierowanymi do WIOŚ w Katowicach w sprawie uruchomienia kolejnych stanowisk pomiarowych pyłu zawieszonego PM2,5 oraz braku na bieżąco danych z pomiarów manualnych przekazujemy poniższe wyjaśnienia. (Czytaj dalej...)

Udział przedstawiciela częstochowskiej Delegatury WIOŚ w spotkaniu w Tarnowskich Górach nt. walki ze smogiem
27 lutego 2017 r.

Dnia 24 lutego br. w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie dotyczące walki ze smogiem, zorganizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową. (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca wskaźnika jakości powietrza stosowana w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim
23 lutego 2017 r.

Poniżej przekazujemy Państwu informacje dotyczące wskaźnika jakości powietrza stosowanego w Systemie Prognoz Jakości Powietrza w województwie śląskim: (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
20 lutego 2017 r.

Informujemy, iż ukazał się jedenasty numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Prace serwisowe
11 lutego 2017 r.

Informujemy, że trwają prace serwisowe na serwerze gromadzącym dane ze stecji monitoringu jakości powietrza, w związku z tym mogą wystąpić przerwy w dostępie do danych. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu
9 lutego 2017 r.

Informujemy, że na stacji automatycznej w Czerwionce Leszczyny wystąpiła awaria analizatora benzenu. (Czytaj dalej...)

Stacja jakości powietrza w Żorach - przeniesienie danych pomiarowych do 2016 roku
8 lutego 2017 r.

Informujemy, iż po zmianie lokalizacji stacji pomiarowej jakości powietrza w Żorach, nastąpiła zmiana kodu stacji i w bazie danych należało wprowadzić nowe stanowiska pomiarowe. Tym samym nastąpiło przeniesienie danych pomiarowych zbieranych do 2016 roku do zakładki „Dane pomiarowe” / Dane archiwalne, znajdującej się na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach www.katowice.wios.gov.pl /Śląski Monitoring Powietrza lub http//powietrze.katowice.wios.gov.pl. (Czytaj dalej...)

Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Ustroniu
8 lutego 2017 r.

Informujemy, iż ze względu na awarię stacji w Ustroniu nie będzie możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Prowadzone są prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu
1 lutego 2017 r.

Informujemy, że na stacji automatycznej w Dąbrowie Górniczej wystąpiła awaria analizatora benzenu. (Czytaj dalej...)

Powiadomienie
27 stycznia 2017 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od 27 do 29 stycznia 2017 roku

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA (Czytaj dalej...)

Awaria zasilania na stacji w Sosnowcu
25 stycznia 2017 r.

Podczas prac związanych z ocieplaniem budynku szkoły, został przerwany kabel energetyczny zasilający stację pomiarową monitoringu powietrza. (Czytaj dalej...)

Prognozowana jakość powietrza
10 stycznia 2017 r.

Na podstawie krótko i średnioterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 10-12.01.2017 roku. (Czytaj dalej...)

Awaria urządzeń pomiarowych na stacji w Gliwicach
10 stycznia 2017 r.

Wczoraj, tj. 9 stycznia br. wystąpiła awaria dwóch urządzeń pomiarowych (pyłomierze automatyczne PM10 i PM2,5). (Czytaj dalej...)

Powiadomienie
8 stycznia 2017 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 8 stycznia 2017 roku

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA (Czytaj dalej...)

Udział przedstawiciela WIOŚ Katowice - Delegatura w Częstochowie w seminarium „Powietrze mamy wspólne. Ograniczenie niskiej emisji celem nadrzędnym polityki klimatycznej w regionie”
5 stycznia 2017 r.

W dniu 7 grudnia 2016 roku w Częstochowie odbyło się seminarium pn: „Powietrze mamy wspólne. Ograniczenie niskiej emisji celem nadrzędnym polityki klimatycznej w regionie”. Organizatorami byli Prezydent Miasta Częstochowy, Zarząd Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. (Czytaj dalej...)

Aplikacja mobilna GIOŚ „Jakość powietrza w Polsce”
30 grudnia 2016 r.

Aplikacja mobilna na telefony komórkowe pn. „Jakość powietrza w Polsce” (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/mobile_app) została finalistą konkursu Akademii Zarządzania Instytucjami Publicznymi 2016 za wdrażanie dobrej praktyki w zakresie projektowania usług uwzględniających potrzeby obywateli oraz finalistą konkursu Dobry Wzór 2016 zorganizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. (Czytaj dalej...)

Nowy sposób prezentacji prognozowanej jakości powietrza w TVP Katowice
21 grudnia 2016 r.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż od kilku dni w TVP Katowice ukazuje się nowa forma prezentacji prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę. (Czytaj dalej...)

Przerwa w dostawie prądu w Zabrzu
12 grudnia 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z otrzymaną informacją, w dniach 12 i 13 grudnia 2016 roku w Zabrzu nastąpi przerwa w dostawie prądu. (Czytaj dalej...)

Spotkanie z przedstawicielami Alarmów Smogowych z województwa śląskiego
12 grudnia 2016 r.

W dniu 02.12.2016 roku, w siedzibie WIOŚ w Katowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Alarmów Smogowych, dotyczące działań prowadzonych w zakresie informowania o jakości powietrza oraz działań w kierunku poprawy jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Informacja pasażerska o jakości powietrza w aglomeracji górnośląskiej
6 grudnia 2016 r.

Od grudnia br. na wszystkich tablicach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) publikowana jest informacja o stanie powietrza na terenie aglomeracji górnośląskiej. Komunikaty udostępniane są dzięki nawiązaniu współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) w Katowicach.
WIOŚ zwrócił się z propozycją prezentowania komunikatów o jakości powietrza w środkach transportowych komunikacji miejskiej i na przystankach komunikacyjnych do KZK GOP. (Czytaj dalej...)

Wizyta delegacji Czeskiego Hydrometeorologicznego Instytutu (CHMU) i IMGW PIB Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach na stacji jakości powietrza w Złotym Potoku
1 grudnia 2016 r.

W dniu 22.11.2016 roku na stacji monitoringowej jakości powietrza w Złotym Potoku odbyło się spotkanie pracowników WIOŚ w Katowicach z delegacją Czeskiego Hydrometeorologicznego Instytutu (CHMU) oraz z przedstawicielami IMGW PIB Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach. Delegacja czeska była zainteresowana miejscem zlokalizowania i sposobem funkcjonowania stacji tła regionalnego. W związku z tym, pracownicy WIOŚ w Katowicach przekazali podczas spotkania podstawowe informacje dotyczące szerokiego zakresu badań prowadzonych na stacji oraz otrzymywanych wyników. Stacja w Złotym Potoku daje bardzo ważne informacje na temat tła jakości powietrza w województwie śląskim. Z tego powodu, poza podstawowym zakresem badań substancji gazowych i pyłowych, mierzy się na niej także skład pyłu PM2,5 oraz stężenia rtęci (jedna z czterech stacji w Polsce). Wszystkie badania prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. (Czytaj dalej...)

Przerwa w dostawie prądu w Zabrzu
29 listopada 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z otrzymaną informacją, w dniach 30 listopada oraz 1 grudnia 2016 roku w Zabrzu nastąpi przerwa w dostawie prądu. (Czytaj dalej...)

Udział przedstawicieli WIOŚ w Katowicach w seminarium „Możliwości ograniczenia emisji pyłu z sektora komunalno-bytowego - elektrofiltry kominowe”
28 listopada 2016 r.

W dniu 18 listopada 2016 roku w Centrum Innowacji i Transportu Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyło się seminarium, podczas którego przedstawiono możliwości ograniczenia emisji do powietrza z indywidualnych gospodarstw domowych, poprzez zastosowanie elektrofiltra kominowego. Elektrofiltr może być zamontowany w układzie odprowadzania spalin. (Czytaj dalej...)

Przerwa w dostawie prądu w Zabrzu
16 listopada 2016 r.

Informujemy, że zgodnie z otrzymaną informacją od firmy Tauron, w dniu 18 listopada 2016 w godz.11.00-14.30 na ul.M.Skłodowskiej-Curie 34 w Zabrzu nastąpi przerwa w dostawie prądu. (Czytaj dalej...)

Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”
14 listopada 2016 r.

Informuję Państwa, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach opublikował raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”. (Czytaj dalej...)

Okresowe przeglądy stacji pomiarowych jakości powietrza
09 listopada 2016 r.

Informujemy, że w związku z przeprowadzanymi przeglądami okresowymi automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza do końca listopada br. mogą wystąpić czasowe przerwy w prezentacji wyników pomiarów. (Czytaj dalej...)

Awaria analizatora benzenu na stacji Monitoringu Powietrza w Częstochowie
25 października 2016 r.

Informujemy, iż 24.10.2016 r. wystąpiła awaria analizatora benzenu na stacji automatycznej monitoringu powietrza w Częstochowie przy ulicy Baczyńskiego. (Czytaj dalej...)

Wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Sławomira Mazurka na terenie byłych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach
5 października 2016 r.

W dniu 29 września br. Pan Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, odwiedził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
23 września 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego. (Czytaj dalej...)

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
14 września 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego. (Czytaj dalej...)

Regionalny System Ostrzegania (RSO) na telefonach komórkowych
2 września 2016 r.

Zachęcamy Państwa do pobrania aplikacji na telefony komórkowe, w ramach której otrzymacie Państwo między innymi powiadomienie o zagrożeniach związanych z wysokimi stężeniami zanieczyszczeń w powietrzu. (Czytaj dalej...)

Ostrzeżenie dotyczące wysokich stężeń ozonu!
26 sierpnia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż przewidywane w dniach 27-28 sierpnia br. bardzo wysokie temperatury, a zwłaszcza silne nasłonecznienie będą powodować występowanie wysokich oraz bardzo wysokich stężeń ozonu w powietrzu. W godzinach południowych i popołudniowych, zwłaszcza w dniu 28.08.2016 r. stężenia ozonu mogą przekraczać wartość progową (180 µg/m3 w ciągu jednej godz.) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3 w ciągu jednej godz.). (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
22 sierpnia 2016 r.

Informujemy, iż ukazał się dziesiąty numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. (Czytaj dalej...)

Mapa punktów pomiarowych w zakresie badań hałasu, wykonanych przez WIOŚ w Katowicach w latach 2010 - 2015
17 sierpnia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż na stronie internetowej w zakładce Monitoring Środowiska/Informacje o stanie środowiska w 2015 roku, zamieszczona została interaktywna Mapa punktów pomiarowych w zakresie badań hałasu, wykonanych przez WIOŚ w Katowicach w latach 2010 - 2015. (Czytaj dalej...)

Eko-prognoza
18 lipca 2016 r.

Informujemy Państwa, iż Eko-prognoza, nadawana jest obecnie w TVP Katowice w dni robocze o godz. 19.05, a w soboty i niedziele o godz. 18.55. (Czytaj dalej...)

Narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem
11 lipca 2016 r.

W dniach 27-29 czerwca 2016 r., w Delegaturze WIOŚ w Bielsku-Białej, odbyła się 24 narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa OPZ). Polskiej delegacji przewodniczyła Pani Agata Bucko-Serafin Kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej, będąca jednocześnie Kierownikiem polskiej części grupy OPZ. (Czytaj dalej...)

Ostrzeżenie dotyczące wysokich stężeń ozonu!
23 czerwca 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż przewidywane w dniu dzisiejszym oraz w kolejnych dniach bardzo wysokie temperatury, a zwłaszcza silne nasłonecznienie będą powodować występowanie wysokich oraz bardzo wysokich stężeń ozonu w powietrzu. (Czytaj dalej...)

Spotkanie z przedstawicielami Alarmów Smogowych z województwa śląskiego
24 maja 2016 r.

W dniu 18 maja br. w siedzibie WIOŚ w Katowicach odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Monitoringu Środowiska z przedstawicielami Alarmów Smogowych z województwa śląskiego, działających na terenie: Zagłębia, Rybnika i Katowic. (Czytaj dalej...)

27 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej
13 maja 2016 r.

Na wniosek Szefa Służby Cywilnej piątek (27 maja), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej, a więc i dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 4 czerwca. (Czytaj dalej...)

Czasowe wyłączenie analizatorów benzenu
16 maja 2016 r.

W dniu 16.05.2016 r. zostały zdemontowane analizatory benzenu na stacjach: Częstochowa Baczyńskiego, Złoty Potok. Analizatory te wezmą udział w interkalibracji, mającej na celu ujednolicenie procedur pomiaru, organizowanej przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące. Analizatory zostaną powtórnie zamontowane w dniach 19-20.05.2016 r. (Czytaj dalej...)

Godzinna przerwa w pracy analizatora pyłu w Katowicach
14 maja 2016 r.

Informujemy Państwa, iż ze względu na dokonywaną w dniu 13.05.2016 roku w godzinach pomiędzy 14 a 15 wymianę taśmy filtracyjnej nastąpiła godzinna przerwa w danych pomiarowych w zakresie pyłu zawieszonego na stacji pomiarowej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha. (Czytaj dalej...)

Komunikat w sprawie awaryjnego wyłączenia stacji monitoringu jakości powietrza w Cieszynie
14 maja 2016 r.

W związku z awarią klimatyzatora w dniu 11.05.2016 r. na stacji pomiarowej w Cieszynie nastąpiło wyłączenie analizatorów pomiarowych z wyjątkiem pyłomierza PM10. W dniu 13.05.2016 r. podłączono klimatyzator zastępczy, co umożliwiło włączenie dodatkowo analizatora ozonu oraz analizatora tlenku, dwutlenku i tlenków azotu. (Czytaj dalej...)

Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2015 rok
4 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Katowicach w dniu 28.04.2016 roku przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego „Czternastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2015 rok”. (Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów