Aktualności i komunikaty

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
26 listopada 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego. (Czytaj dalej...)

Edukacja ekologiczna: udział pracownika WIOŚ w sesji „Czysta energia – przymus przyszłości” w Gimnazjum nr 18 w Częstochowie
18 listopada 2015 r.

Dnia 06.11.2015 r. w Gimnazjum Nr 18 w Częstochowie odbyła się sesja „Czysta energia – przymus przyszłości”. Celem spotkania było zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży oraz wyrabianie postaw oszczędnego gospodarowania energią, dzięki czemu każdy może mieć swój wkład w ochronę środowiska. Spotkanie było podsumowaniem szeregu działań podejmowanych od maja 2015 roku w ramach realizacji projektu: „Działania promujące zwiększenie efektywności energetycznej oraz pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych”, który dofinansowany był przez Urząd Miasta w Częstochowie. W ramach projektu zostały przeprowadzone liczne lekcje, warsztaty, przygotowano plakaty oraz makiety przedstawiające różne źródła energii i EKO dom, został opracowany dodatek ekologiczny do szkolnej gazety oraz przeprowadzono konkurs szkolny „Czysta energia – przymus przyszłości”, którego zakończenie i podsumowanie odbyło się w czasie sesji. (Czytaj dalej...)

Raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku”
13 listopada 2015 r.

Informuję Państwa, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w zakładce /Monitoring środowiska/Informacje i raporty o stanie środowiska/raporty o stanie środowiska/ zamieścił raport za 2014 rok. (Czytaj dalej...)

Wizyta uczniów Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie
9 listopada 2015 r.

Dnia 06.11.2015 Delegaturę w Częstochowie odwiedziła wycieczka uczniów Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Nasi goście zdobywają w TZN zawód „technik ochrony środowiska”, stąd ich szczególne zainteresowanie działalnością Inspekcji. Zapoznali się z wyposażeniem pomiarowo-badawczym laboratorium oraz wykonali pod nadzorem naszego analityka wybrane badania próbki gleby, pobranej przez nich w okolicy koksowni Częstochowa Nowa. (Czytaj dalej...)

Przekroczenia dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego PM10
6 listopada 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach od kilku dni informuje o bardzo złej jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Od trzech dni niektóre stacje pomiarowe WIOŚ w Katowicach notują przekroczenia wartości progowej (200 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (300 µg/m3), a w dniu wczorajszym na dwóch stacjach (na obszarze aglomeracji górnośląskiej w mieście Zabrze i w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej w mieście Rybnik) wystąpiło w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego. (Czytaj dalej...)

Wizyta studentów Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na stacji pomiarowej w Katowicach przy ul. Kossutha
29 października 2015 r.

W dniu 22.10.2015 roku studenci III roku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Wydział Projektowy, Pracownia Informacji Wizualnej, odwiedzili stację monitoringową jakości powietrza WIOŚ w Katowicach, zlokalizowaną w Katowicach, przy ul. Kossutha. (Czytaj dalej...)

Wycieczka uczniów szkoły podstawowej nr 25 w częstochowskiej Delegaturze WIOŚ
27 października 2015 r.

Dnia 21.10.2015 częstochowską Delegaturę WIOŚ odwiedziła wycieczka uczniów szkoły podstawowej nr 25 w Częstochowie. Na spotkaniu z oprowadzającym wycieczkę pracownikiem Inspektoratu uczniowie zadali cały szereg pytań z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, czym dowiedli wielkiego zaangażowania w tematykę. Po dyskusji zostali zapoznani z prezentacją wyjaśniają zasady funkcjonowania Inspektoratu i ukazującą zakres jego działalności, a następnie zwiedzili laboratorium. (Czytaj dalej...)

Jakość powietrza i informowanie
15 września 2015 r.

Informujemy, iż w zakładcze Jakość powietrza i informowanie zostały zamieszczone informacje dotyczące głównych przyczyn złej jakości powietrza oraz sposobu informowania o jakości powietrza w województwie śląskim. (Czytaj dalej...)

Zbędne składniki majątku
20 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Modernizacja sieci teleinformatycznej
20 sierpnia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż w związku z modernizacją sieci teleinformatycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach mogą występować okresowe problemy z dostępem do danych Monitoringu Powietrza. (Czytaj dalej...)

Zbędne składniki majątku
20 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego. (Czytaj dalej...)

Zmiana godzin pracy
14 sierpnia 2015 r.

Informujemy, iż ze względu na utrudnione warunki pracy spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia oraz panującymi w pomieszczeniach biurowych została wprowadzona zmiana w rozkładzie czasu pracy. (Czytaj dalej...)

Wciąż wysokie stężenia ozonu!
10 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż w dalszym ciągu istnieje duże niebezpieczeństwo przekraczania wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3). (Czytaj dalej...)

Ostrzeżenie dotyczące wysokich stężeń ozonu!
7 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż przewidywane w dniu dzisiejszym oraz w kolejnych dniach bardzo wysokie temperatury, a zwłaszcza silne nasłonecznienie będą powodować występowanie wysokich oraz bardzo wysokich stężeń ozonu w powietrzu. W godzinach południowych i popołudniowych stężenia ozonu mogą znacznie przekraczać wartość progową (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3). (Czytaj dalej...)

Zmiana godzin pracy
7 sierpnia 2015 r.

Informujemy, iż ze względu na utrudnione warunki pracy spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia oraz panującymi w pomieszczeniach biurowych została wprowadzona zmiana w rozkładzie czasu pracy. (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca wysokich stężeń ozonu
3 sierpnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż ze względu na duże nasłonecznienie i wysokie temperatury, zwłaszcza w godzinach południowych i popołudniowych występować będą wysokie i bardzo wysokie stężenia ozonu. (Czytaj dalej...)

Zmiana godzin pracy
3 sierpnia 2015 r.

Informujemy, iż ze względu na utrudnione warunki pracy spowodowane wysokimi temperaturami otoczenia oraz panującymi w pomieszczeniach biurowych została wprowadzona zmiana w rozkładzie czasu pracy. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
13 lipca 2015 r.

Informujemy, iż ukazał się ósmy numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami przybliżającymi pracę Inspektoratu w okresie I półrocza 2015 roku. (Czytaj dalej...)

Narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem
9 lipca 2015 r.

W dniach 1-3 lipca 2015 r. w Ostrawie, w Republice Czeskiej odbyła się 23 narada polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem (grupa OPZ). Polskiej delegacji przewodniczyła kierownik Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej, pani Agata Bucko-Serafin, będąca kierownikiem polskiej części grupy OPZ. (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca wysokich stężeń ozonu
3 lipca 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż ze względu na duże nasłonecznienie i wysokie temperatury, zwłaszcza w godzinach południowych i popołudniowych występować będą wysokie i bardzo wysokie stężenia ozonu. (Czytaj dalej...)

Spotkanie Grupy roboczej ds. przeciwdziałania poważnym awariom
3 lipca 2015 r.

22 czerwca 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Przedstawiciele Inspektoratu i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dyskutowali między innymi o zmianach w prawie w zakresie kontroli zagrożeń poważnymi awariami. (Czytaj dalej...)

Złoto dla reprezentacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
23 czerwca 2015 r.

19 i 20 czerwca 2015 roku w Kielcach odbyły się XXIX Mistrzostwa Polski Pracowników WIOŚ w Halowej Piłce Nożnej. Reprezentacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wróciła z zawodów ze złotym medalem. Nie gorzej sprawili się sympatycy drużyny, przywożąc puchar dla najlepszych kibiców Mistrzostw (Czytaj dalej...)

Powiadomienie o przekroczeniu wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu
14 czerwca 2015 r.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, że dnia 13 czerwca 2015 roku na obszarze aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w mieście Rybnik, aglomeracji górnośląskiej w mieście Zabrze oraz w strefie śląskiej w powiecie częstochowskim wystąpiło przekroczenie wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3). (Czytaj dalej...)

Powiadowmienie o ryzyku przekroczeń
19 maja 2015 r.

Powiadomienia dotyczqcego ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu z dnia 15.05.2015 roku (Czytaj dalej...)

Praktyki studenckie
13 maja 2015 r.

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl (Czytaj dalej...)

Konkurs REVITARE
12 maja 2015 r.

Weź udział w konkursie - wygraj grant na udział w konferencji naukowej! (Czytaj dalej...)

Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2014 rok
30 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Katowicach w dniu 30.04.2015 roku przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego „Trzynastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2014 rok”. (Czytaj dalej...)

Nowa strona prezentacji danych
30 kwietnia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż działa nowa wersja sposobu prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Spotkanie z młodzieżą w częstochowskiej Delegaturze WIOŚ z okazji Dnia Ziemi
29 kwietnia 2015 r.

W związku z przypadającym 22 kwietnia Dniem Ziemi częstochowska Delegatura WIOŚ gościła grupę uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza. (Czytaj dalej...)

Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza
28 kwietnia 2015 r.

Dawna Huta Katowice dzisiejszy ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1976 roku. Zakład wielokrotnie był kontrolowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Do pewnego czasu, kiedy infrastruktura zakładu na to pozwalała, zarządzeniami pokontrolnymi udawało się regulować pojawiające się uchybienia. (Czytaj dalej...)

Nowy sposób prezentacji danych w zakresie jakości powietrza
17 kwietnia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż została uruchomiona nowa wersja sposobu prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Opracowania
9 kwietnia 2015 r.

Starszy Specjalista Działu Monitoringu z długoletnim doświadczeniem kończy pracę w WIOŚ w Katowicach
2 kwietnia 2015 r.

Pani Romualda Zbrojkiewicz - Starszy Specjalista w Dziale Monitoringu Środowiska w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie w dniu 31 marca 2015 roku uroczyście zakończyła swoją misję pracy. (Czytaj dalej...)

Decyzja wstrzymująca działalność FHU Eko-Top Sp. z o.o. w Rzeszowie
24 marca 2015 r.

W dniu 20.03.2015 roku została wydana decyzja wstrzymująca działalność w zakresie termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych, prowadzoną przez FHU Eko-Top Sp. z o.o. w Rzeszowie, przy ul. Armii Krajowej 101 w Bielsku-Białej. Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności. Instalacja została wygaszona w dniu 20 marca. (Czytaj dalej...)

Wyłączenie tablicy z informacjami ekologicznymi umieszczonej na ścianie budynku WFOŚiGW w Katowicach
11 marca 2015 r.

Informujemy, iż w związku z pojawiającymi się błędnymi danymi na tablicy świetlnej spowodowanymi modermizacją systemu gromadzenia i transmisji danych, zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wyłączenia urządzenia. (Czytaj dalej...)

Prelekcja dot. monitoringu wód powierzchniowych dla uczniów I LO w Piekarach Śląskich
26 lutego 2015 r.

W dniu 25 lutego br. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzili prelekcję dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Piekarach Śląskich na temat monitoringu wód powierzchniowych. W czasie spotkania przedstawiono prezentację pt. „Ocena stanu wód w województwie śląskim w 2013 roku” oraz omówiono rolę wskaźników biologicznych w ocenie stanu/potencjału ekologicznego wód. (Czytaj dalej...)

Wyłączenie tablicy z informacjami ekologicznymi umieszczonej na ścianie budynku WFOŚiGW w Katowicach
13 lutego 2015 r.

Informujemy, iż w związku z kolejnym etapem prac związanych z modermizacją systemu gromadzenia i transmisji danych zmuszeni jesteśmy do tymczasowego wyłączenia tablicy prezentującej dane dotyczące jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Zmiana adresów e-mail
29 stycznia 2015 r.

Informujemy, iż zostały zmienione adresy e-mail Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.
e-mail:
sekretariat@katowice.wios.gov.pl (Czytaj dalej...)

Spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach
30 stycznia 2015 r.

Dnia 27 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie pracownika Działu Monitoringu w Częstochowie Mariusza Ślęzańskiego z uczniami Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach, przy ul. Obrońców Pokoju 7. Spotkanie było związane z prowadzeniem na terenie Strzemieszyc pomiarów jakości powietrza, z zastosowaniem mobilnego ambulansu pomiarowego, który postawiony został na terenie szkoły. (Czytaj dalej...)

Biuletyn informacyjny
20 stycznia 2015 r.

Informujemy, iż ukazał się siódmy numer biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami przybliżającymi pracę Inspektoratu w okresie II półrocza 2014 roku. (Czytaj dalej...)

Wymiana systemu gromadzenia i transmisji danych z automatycznych stacji monitoringu powietrza
15 stycznia 2015 r.

Informujemy Państwa, iż w związku ze zmianą systemu gromadzenia i transmisji danych z automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza mogą występować okresowe problemy z prezentacją danych, jak również mogą pojawiać się błędne wyniki. Pracownicy WIOŚ w Katowicach będą na bieżąco weryfikować błędne dane oraz będą czynione starania, żeby pojawiające się problemy wyeliminować w możliwie najkrótszym czasie. (Czytaj dalej...)

Przeniesienie do innej lokalizacji automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza w Żywcu
12 grudnia 2014 r.

W związku ze zmianą sposobu zagospodarowania placu na terenie I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu przy ul. Słowackiego 2 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach został poinformowany przez dyrekcję I LO o konieczności przeniesienia w inne miejsce automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza. (Czytaj dalej...)

Wizyta studentów Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w Delegaturze WIOŚ w Bielsku Białej
10 grudnia 2014 r.

W dniach 28.11. i 05.12.2014 roku Delegaturę w Bielsku-Białej, odwiedzili studenci piątego roku Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Wizyta odbyła się w ramach zajęć z monitoringu środowiska. (Czytaj dalej...)

Wizyta nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół powiatu kłobuckiego w Delegaturze WIOŚ w Częstochowie
2 grudnia 2014 r.

Dnia 24 listopada 2014 roku Delegaturę w Częstochowie odwiedziła grupa nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół powiatu kłobuckiego. Oprócz prowadzenia zwykłych zajęć dydaktycznych są oni również opiekunami szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody – sprzymierzeńca Inspekcji Ochrony Środowiska. (Czytaj dalej...)

Udział pracowników Laboratorium WIOŚ w Katowicach w konferencji „Ważki w ocenie siedlisk wodno-błotnych Górnego Śląska”
2 grudnia 2014 r.

W dniu 27.11.2014 r. w Katowicach-Brynowie odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, pt. „Ważki w ocenie siedlisk wodno-błotnych Górnego Śląska”. (Czytaj dalej...)

Archiwum aktualności i komunikatów

Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie dotyczące wystąpienia przekroczenia wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego z dnia 07 listopada 2015 roku (Czytaj dalej...)