Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2015 rok
4 maja 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Katowicach w dniu 28.04.2016 roku przekazał Marszałkowi Województwa Śląskiego „Czternastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2015 rok”.

W ocenie przedstawiono stan jakości powietrza w województwie śląskim w 2015 roku jak również przeprowadzono analizę porównawczą z jakością powietrza w latach poprzednich.

Ocena wykonana została dla pięciu stref jakości powietrza wydzielonych w województwie śląskim. Strefy zaliczone zostały do odpowiedniej klasy dla wszystkich substancji podlegających ocenie.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Aktualizacja powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 lutego 2017 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl