Spotkanie z przedstawicielami Alarmów Smogowych z województwa śląskiego
24 maja 2016 r.

W dniu 18 maja br. w siedzibie WIOŚ w Katowicach odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Monitoringu Środowiska z przedstawicielami Alarmów Smogowych z województwa śląskiego, działających na terenie: Zagłębia, Rybnika i Katowic.

Na początku spotkania pracownicy WIOŚ w Katowicach przedstawili informacje dotyczące jakości powietrza w województwie śląskim za 2015 rok, w odniesieniu do jakości w latach poprzednich.

Następnie zostały omówione następujące zagadnienia:

  • - lokalizacje i wyposażenie stacji pomiarowych działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego,
  • - sposoby informowania społeczeństwa o przekroczeniach poziomów informowania i poziomów alarmowych pyłu zawieszonego PM10,
  • - przepływ informacji o jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania tej informacji na poziomie gmin,
  • - możliwości wdrożenia informacji o prognozie zanieczyszczeń powietrza w gminach oraz w placówkach oświatowych,
  • - określenie narzędzi informatycznych umożliwiających przesyłanie informacji o jakości powietrza z WIOŚ Katowice na strony www miast lub organizacji pozarządowych.

Obecni na spotkaniu zgodnie stwierdzili, iż informacja o jakości powietrza jest dostępna w szerokim zakresie, ale konieczne jest jeszcze szersze jej upowszechnianie.

Następne spotkanie zaplanowane zostało na październik br., z zaznaczeniem możliwości bieżących kontaktów w przypadku spraw wymagających wyjaśnienia.

Spotkanie Spotkanie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 marca 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl