Ostrzeżenie dotyczące wysokich stężeń ozonu!
26 sierpnia 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, iż przewidywane w dniach 27-28 sierpnia br. bardzo wysokie temperatury, a zwłaszcza silne nasłonecznienie będą powodować występowanie wysokich oraz bardzo wysokich stężeń ozonu w powietrzu. W godzinach południowych i popołudniowych, zwłaszcza w dniu 28.08.2016 r. stężenia ozonu mogą przekraczać wartość progową (180 µg/m3 w ciągu jednej godz.) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3 w ciągu jednej godz.).

Wobec powyższego wskazane jest ograniczenie przebywania na słońcu oraz zmniejszenie aktywności fizycznej w porze występowania najwyższych wartości tej substancji, tj. w godzinach południowych i popołudniowych. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, a także osób starszych i chorych, u których ekspozycja na podwyższone stężenia ozonu może skutkować złym samopoczuciem i zaostrzeniem dolegliwości chorobowych.

Bieżące poziomy stężeń ozonu znajdują się na stronie internetowej WIOŚ Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, w zakładce: Śląski Monitoring Powietrza, natomiast przewidywane stężenia na kolejną dobę w zakładce: System Prognoz Jakości Powietrza a także w programie Eko-prognoza w soboty i niedziele o godz. 18:55 w TVP Katowice.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Norbert Grzechowski
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 marca 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl