Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
14 września 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Załącznik nr 1 - wykaz zbędnych składników majątkowych

Załącznik nr 2 - wzór wniosku

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Roman Cisek
Infomację zamieścił: Jacek Uryga
Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Aktualizacja powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 lutego 2017 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl