Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego
23 września 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, że posiada składniki majątku ruchomego, które zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego o wartości jednostkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 300 euro

Załącznik nr 1 - wykaz zbędnych składników majątkowych

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Roman Cisek
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Powiadowienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w powietrzu z dnia 4 czerwca 2017 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl