Okresowe przeglądy stacji pomiarowych jakości powietrza
09 listopada 2016 r.

Informujemy, że w związku z przeprowadzanymi przeglądami okresowymi automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza do końca listopada br. mogą wystąpić czasowe przerwy w prezentacji wyników pomiarów.

Ponadto, w dniach od 9 do 10 listopada br. wystąpi brak danych na tablicy świetlnej przy zbiegu ulic Plebiscytowej i Jagielońskiej, ze względu na przegląd stacji, z których dane są przekazywane.

Za powstałe utrudnienie przepraszamy.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Aktualizacja powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 lutego 2017 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl