Prace drogowo-budowlane w pobliżu stacji jakości powietrza w Gliwicach przy ul. Mewy
17 maja 2017 r.

Z uwagi na prowadzone prace drogowo-budowlane w pobliżu stacji jakości powietrza w Gliwicach przy ul. Mewy, mogą występować okresowe, podwyższone stężenia zarówno zanieczyszczeń pyłowych jak i gazowych na w/w stacji.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Norbert Grzechowski
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl