Udział przedstawicieli Delegatury w Częstochowie w ćwiczeniach z zakresu poważnych awarii przemysłowych – Radzionków 30.08.2017
5 września 2017 r.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. odbyły się ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne w bazie paliw firmy TANQUID w Radzionkowie. W ćwiczeniach uczestniczyli m.in. przedstawiciele TANQUID, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Miasta w Radzionkowie, Nadzoru Budowlanego, Policji, Straży Miejskiej, służb medycznych oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. WIOŚ reprezentowali pracownicy Delegatury w Częstochowie: główny specjalista ds. poważnych awarii mgr inż. Wiktor Rosicki i kierownik Działu Monitoringu mgr inż. Mariusz Ślęzański.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie założeń Planów Operacyjno-Ratowniczych, zarówno wewnętrznego (opracowanego przez zakład) jak i zewnętrznego (przygotowanego przez PSP). W celu przeprowadzenia ćwiczeń założono pożar zbiornika magazynowego o pojemności 10 000 m3 z olejem napędowym. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ratowniczych straży pożarnej przystąpiono do działań gaśniczych i zabezpieczających, w tym nawiązano współpracę z innymi służbami ratowniczymi. W ramach prowadzonych ćwiczeń powołany został sztab w skład którego weszli m. in. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Ćwiczenia na terenie bazy paliw odbywają się cyklicznie. Wnioski zostaną wykorzystane do ewentualnej korekty założeń planów oraz w dalszym szkoleniu strażaków i usprawnianiu współpracy z innymi służbami.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl