Uchwała „antysmogowa” dla województwa śląskiego już obowiązuje
6 września 2017 r.

W dniu 1 września br. weszła w życie tzw. „uchwała antysmogowa”, określająca działania mające w sposób skuteczny doprowadzić do poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego.

Uchwała zakazuje, od dnia wejścia w życie, spalania w domowych piecach paliw najgorszej jakości, w tym:

  • 1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • 2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • 3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
  • 4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Ponadto uchwała określa obowiązek wymiany pieców węglowych na instalacje spełniającą minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń określonych w normie PN-EN 303-5:2012, sukcesywnie w ciągu 10 lat (do 2027 roku).

Dodatkowo informujemy, iż o dofinansowanie w zakresie wymiany starego źródła ciepła na instalację spełniającą wymagania określone powyżej należy zwrócić się do Urzędu Miasta/Gminy lub do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19 (e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl, tel. 32 60 32 200). WFOŚiGW jest organem właściwym do składania wniosków o dofinansowanie prac i działań proekologicznych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest organem administracji państwowej kontrolującym oraz monitorującym stan środowiska i nie posiada środków finansowych na dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska prowadzonych przez podmioty zewnętrzne lub osoby prywatne.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl