Nowy sposób prezentacji prognozy jakości powietrza
17 października 2017 r.

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że od połowy października 2017 roku, nasza strona prezentująca prognozy jakości powietrza ukazuje się w nowej, bardziej dokładnej i atrakcyjniejszej wizualnie odsłonie. Poza zmianami estetycznymi dokonaliśmy pewnych ulepszeń.

Między innymi w celu zwiększenia dokładności prognozy, wprowadziliśmy zmiany w zakresie nowych obszarów prognozowania, przy wyznaczaniu których zwróciliśmy jeszcze większą uwagę na takie cechy, jak zmienność przestrzenna warunków topograficznych, użytkowania terenu, warunków emisji, a także warunków meteorologicznych. Drugą istotną zmianą jest prezentacja prognoz zanieczyszczeń powietrza dla dwóch najbliższych dób – zarówno w formie uśrednionej dla doby, za pomocą map obszarów, jak i prezentacji szczegółowego przebiegu poziomów zanieczyszczeń w ciągu doby (prognoza dla każdej godziny). Czas aktualizacji prognozy nie uległ zmianie – jest to godzina 11:00. Mamy nadzieję, że dokonane zmiany przyczynią się do jeszcze bardziej czytelnej informacji o prognozowanej jakości powietrza w województwie śląskim.

Informacja o prognozowanej jakości powietrza przygotowywana jest na zlecenie WIOŚ w Katowicach przez IMGW PIB Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszego serwisu i mamy nadzieję, iż będą to dla Państwa bardzo przydatne informacje do praktycznego wykorzystania, w zakresie między innymi zalecanego sposobu korzystania z aktywności na zewnątrz pomieszczeń.

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl