Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych odwiedzili częstochowską Delegaturę WIOŚ
15 listopada 2017 r.

W dniach 13.10 i 9.11.2017 częstochowską Delegaturę WIOŚ odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół technicznych w Częstochowie. Nasi goście zapoznali się z zadaniami Inspekcji oraz podstawowymi problemami ekologicznymi Polski i województwa śląskiego.

Następnie zwiedzili laboratorium, gdzie zaprezentowano im nowoczesny sprzęt analityczny. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyła się wizyta w pracowni biologicznej, gdzie przedstawiono im unikalne metody biologicznego monitoringu rzek oraz utrwalone okazy fauny wodnej.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Mariusz Ślęzański
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl