Konferencja szkoleniowa pt. „Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim”
28 listopada 2017 r.

W ramach kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej walki ze smogiem „Mogę! Zatrzymać SMOG” 16 listopada br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim” zorganizowana przez RODN „WOM” w Bielsku-Białej w partnerstwie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej oraz Nadleśnictwem Bielsko.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska reprezentowała Pani Agata Bucko-Serafin – kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej. Celem konferencji była informacja, edukacja i zwiększenie zainteresowania mieszkańców województwa śląskiego tematyką zanieczyszczenia powietrza oraz podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości smogu dla zdrowia i życia, a także popularyzacja działań ograniczających jego powstawaniei oddziaływanie oraz aktywizacja środowiska szkolnego w przedmiotowym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie RODN „WOM” w Bielsku-Białej pod adresem: http://www.wombb.edu.pl/?page_id=323.

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Sebastian Słupczyński
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl