Pył znad Sahary
10 stycznia 2018 r.

W dniu 10.01.2018 roku w okolicach Bielska –Białej zaobserwowano na samochodach jasny nalot, co wzbudziło niepokój mieszkańców. Pobrane próbki substancji z karoserii zostały zbadane pod mikroskopem i w powiększeniu było widać, ze jest to krystaliczna substancja przypominająca drobinki piasku.

Wyjaśnienie tego zjawiska zawarte jest w prognozie opublikowanej przez Uniwersytet w Atenach, dotyczącej przemieszczania się pyłu znad Sahary nad zachodnią i centralna Europą. Jak widać na mapach dołączonych do prognozy zjawisko przewidywane jest również na części powierzchni Polski.

http://www.severe-weather.eu/mcd/large-amounts-of-saharan-dust-to-move-into-western-and-central-europe-in-the-next-few-days/

O możliwości dotarcia do Polski pyłu znad Sahary WIOŚ w Katowicach został powiadomiony także przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl