Zmiany w stanowiskach pomiarowych na stacjach jakości powietrza w województwie śląskim
15 stycznia 2018 r.

W związku z lokalizacją na terenie Bielska-Białej (ul. Partyzantów) nowej stacji jakości powietrza, przeznaczonej do pomiarów zanieczyszczeń komunikacyjnych, wystąpiła potrzeba zmian w stanowiskach pomiarowych na stacjach znajdujących się na terenie strefy miasto Bielsko-Biała:

 • 1. stanowiska włączone:
  a. Bielsko-Biała, ul. Partyzantów, automatyczne: tlenki azotu NOx, tlenek węgla CO, pył zawieszony PM2,5,
  b. Bielsko-Biała, ul Kossak-Szczuckiej: benzen C6H6 (automatyczne),
 • 2. stanowiska wyłączone:
  a. Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej, automatyczne: tlenki azotu NOx, tlenek węgla CO,
  b. Bielsko-Biała, ul. Sternicza: benzen C6H6 (pasywne).

  Ponadto dokonano następujących zmian w sieci pomiarowej jakości powietrza na terenie województwa śląskiego:

  • 1. stanowiska włączone:
   a. Częstochowa, ul. Baczyńskiego: benzen C6H6 (pasywne).
  • 2. stanowiska wyłączone:
   a. Częstochowa, ul. Baczyńskiego: benzen C6H6 (automatyczne),
   b. Gliwice, ul. Mewy: pył zawieszony PM2,5 (automatyczne).

   Równocześnie informujemy, iż na stacji w Gliwicach prowadzony jest pomiar manualny pyłu zawieszonego PM2,5. Ponadto przypominamy, iż pył zawieszony PM2,5 stanowi od 70% do 90% udziału w pyle PM10. W przypadku stacji w Gliwicach udział PM2,5 w PM10 w 2017 roku stanowił około 77%.

   Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Norbert Grzechowski
   Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl