Filmiki promujące działania na rzecz poprawy jakości powietrza!
21 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo, zachęcamy do obejrzenia krótkich filmików promujących odpowiednie zachowania każdego z nas, które przyczyniają się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i w konsekwencji do poprawy jakości powietrza.

Przedmiotowe materiały edukacyjne zostały przekazane do WIOŚ w Katowicach prze Fundację ARMAAG z Gdańska, która zrealizowała wykonanie 6 spotów promujących pozytywne postawy w zakresie ograniczania niskiej emisji w ramach zadania pt.: „Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych przy pomocy spotów reklamowych”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Fundacja ARMAAG - spoty wykonane w ramach zadania pt:„ Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych przy pomocy spotów reklamowych”.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl