Nowa automatyczna stacja pyłu zawieszonego PM10 w Lublińcu
11 września 2018 r.

Informujemy Państwa, iż w Lublińcu, przy ul. ks. płk Jana Szymały, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, uruchomiliśmy nową stację pomiarową jakości powietrza, http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/stacje/aktywne, w której metodą automatyczną będą mierzone stężenia pyłu zawieszonego PM10.

Stacja zlokalizowana jest w reprezentatywnym miejscu i poza możliwością pozyskania bieżącej informacji o stężeniu pyłu zawieszonego będzie także wykorzystywana do tworzenia prognoz w zakresie jakości powietrza.

Zachęcamy mieszkańców Lublińca jak również pozostałych gmin powiatu lublinieckiego i powiatów sąsiadujących do korzystania z prezentowanych wyników badań, uzyskiwanych w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2016-2020” http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/.

Stanowisko pomiarowe pyłu zawieszonego PM10 funkcjonujące od 1 stycznia 2005 przy ulicy Piaskowej w Lublińcu zostanie wyłączone w grudniu br..

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl