Wizyta młodzieży z Bułgarii, Rumunii i Polski na stacji pomiarowej jakości powietrza
31 października 2018 r.

W czwartek 25 października 2018 roku na stacji pomiarowej jakości powietrza w Katowicach przy ul. Kossutha odbyło się spotkanie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z młodzieżą, biorącą udział w międzynarodowym projekcie "Solution to pollution"- program Erasmus+, realizowanym przez sławkowskie Stowarzyszenie "Porozumienie Pokoleń".

Uczestnicy-młodzi ludzie z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, z bułgarskiego stowarzyszenia Ecoworld Rhodopes i rumuńskiej organizacji Asociatia Green Evolution w ramach warsztatów, zwiedzili stację pomiaru jakości powietrza.

Pracownicy WIOŚ w Katowicach przedstawili młodzieży prezentację dotyczącą jakości powietrza w województwie śląskim oraz pokazali jak wykonuje się praktycznie pomiary jakości powietrza, prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie Zdjęcie

Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Szczygieł
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl