Posiedzenie Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu
09 stycznia 2019 r.

W dniu 7.01.2019 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wraz z przedstawicielami Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bytomiu.

Podczas spotkania omówiono raport „Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 roku” ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim.

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Holecki
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl