Zanieczyszczenie potoku Bolina Południowa II w Mysłowicach
14 maja 2019 r.

W dniu 13 maja 2019 r. w godzinach popołudniowych Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mysłowicach zgłosiło zanieczyszczenie potoku Bolina Południowa II w rejonie ulicy Mikołowskiej w Mysłowicach zieloną substancją.

Po przybyciu na miejsce stwierdzono wprowadzanie wylotem kanalizacji deszczowej zielonej substancji. Po wezwaniu na miejsce Straży Miejskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach ustalono, że zielona substancja to nieszkodliwy barwnik spożywczy, który został zastosowany celem sprawdzenia szczelności sieci kanalizacyjnej przez wodociągi.

Zdjęcie Zdjęcie

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Andrzej Holecki
Infomację zamieścił: Agnieszka Zasadzień
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o przekroczeniu wartości dobowej 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 31 marca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl