Wykaz prowadzonych rejestrów i archiwów

Archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach znajduje się w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie.

Zbiory udostępniane są zainteresowanym na miejscu w godzinach urzędowania, po uprzednio wyrażonej zgodzie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Rejestr prowadzi Wydział Monitroringu Środowiska (pokój 711, piętro VII).

Wykaz jest dostępny w godzinach pracy Inspektoratu oraz we wszystkich Delegaturach jest zgodny z rozporządzeniem z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058).

Rejestr skarg i wniosków. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 616, piętro VI) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Rejestr poważnych awarii oraz rejestr zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 614, piętro VI) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Rejestr prowadzonych kontroli. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 616, piętro VI) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Rejestr decyzji o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 616, piętro VI) oraz we wszystkich delegaturach, dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Rejestr decyzji określających kary biegnącej. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 616, piętro VI) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie z dnia 22 lutego 2015 roku (Czytaj dalej...)

Aktualna jakość powietrza

Informacja o aktualnej jakości powietrza (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę znajduje się na stronie Systemu Prognoz Jakości Powietrza

Dane ze stacji monitoringu
w dniu 25 maja 2015

Katowice

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m314.60350
Dwutlenek azotuμg/m336.21200
Tlenek węglamg/m310
Ozonμg/m328.32120
Pył zawiesz. PM10μg/m333.12 

Bielsko-Biała

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m33.98350
Dwutlenek azotuμg/m322.81200
Tlenek węglamg/m30.6410
Ozonμg/m335.03120
Pył zawiesz. PM10μg/m325.02 

Częstochowa

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m34.13350
Dwutlenek azotuμg/m323.07200
Tlenek węglamg/m30.6010
Ozonμg/m32247.40120
Pył zawiesz. PM10μg/m317.92 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Monitoringu Powietrza