Wykaz prowadzonych rejestrów i archiwów

Archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach znajduje się w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie.

Zbiory udostępniane są zainteresowanym na miejscu w godzinach urzędowania, po uprzednio wyrażonej zgodzie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Rejestr prowadzi Wydział Monitroringu Środowiska (pokój 711, piętro VII).

Wykaz jest dostępny w godzinach pracy Inspektoratu oraz we wszystkich Delegaturach jest zgodny z rozporządzeniem z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058).

Rejestr skarg i wniosków. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 616, piętro VI) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Rejestr poważnych awarii oraz rejestr zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 614, piętro VI) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Rejestr prowadzonych kontroli. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 616, piętro VI) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Rejestr decyzji o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 616, piętro VI) oraz we wszystkich delegaturach, dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Rejestr decyzji określających kary biegnącej. Rejestry są prowadzone w Wydziale Inspekcji (pok. 616, piętro VI) oraz we wszystkich delegaturach dla terenów objętych ich działalnością i są dostępne w godzinach pracy Inspektoratu.

Regionalny Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Woje-
wództwa Śląskiego − realna odpowiedź na realne potrzeby. (Czytaj dalej...)

Aktualna jakość powietrza

Informacja o aktualnej jakości powietrza (Czytaj dalej...)

Informacja dotycząca prognozowanej jakości powietrza na kolejną dobę znajduje się na stronie Systemu Prognoz Jakości Powietrza

Dane ze stacji monitoringu
w dniu 31 października 2014

Katowice

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m325.00350
Dwutlenek azotuμg/m341.00200
Tlenek węglamg/m30.9810
Ozonμg/m31.00120
Pył zawiesz. PM10μg/m3123.00 

Bielsko-Biała

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m317.00350
Dwutlenek azotuμg/m331.00200
Tlenek węglamg/m31.9810
Ozonμg/m35.00120
Pył zawiesz. PM10μg/m3129.00 

Częstochowa

ParametrJedn.BieżąceDopuszcz.
Dwutlenek siarkiμg/m318.00350
Dwutlenek azotuμg/m323.00200
Tlenek węglamg/m30.5310
Ozonμg/m36.00120
Pył zawiesz. PM10μg/m366.00 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Śląskiego Monitoringu Powietrza