Osoby sprawujące funkcje w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach
  • Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Agata Bucko-Serafin
  • Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Andrzej Holecki
  • p. o. Kierownika Delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej - Stanisław Sala
  • Kierownik Delegatury WIOŚ w Częstochowie - Robert Rogulski

Wydziałami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach kierują:

  • Naczelnik Wydziału Inspekcji - Jarosław Rasała
  • Naczelnik Wydziału Prawnego - Ewa Dziedzic
  • Naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego - Małgorzata Zielonka-Alker
  • Główny Księgowy - Adrian Olek

Infomację zamieścił modyfikację: 2019-07-08 Agnieszka Zasadzień
Infomację zamieścił modyfikację: 2019-06-12 Agnieszka Zasadzień
Infomację zamieścił modyfikację: 2019-02-01 Agnieszka Zasadzień
Infomację zamieścił modyfikację: 2019-01-03 Agnieszka Zasadzień
Infomację zamieścił modyfikację: 2019-01-02 Agnieszka Zasadzień
Infomację zamieścił modyfikację: 2018-07-12 Agnieszka Zasadzień
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl