Instrukcja korzystania z serwisu BIP

Strona WWW Wojewódzkiego Inspektoratu w Katowicach jest jednocześnie stroną Biuletynu informacji publicznej tego podmiotu (na podstawie §9, pkt 3 Rozp. ministra spraw wewn. i admin. z dn. 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej).

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy menu po lewej stronie. Przedstawia ono główne działy tematyczne, w jakie są pogrupowane informacje na stronie WWW. Po wskazaniu kursorem myszy nazwy działu kursor przyjmuje kształt dłoni, a kolor tła przycisku, na którym jest umieszczona nazwa, zmienia się na jaśniejszy kolor.

Jeśli dany dział zawiera kolejne tematy, wtedy po najechaniu kurszorem myszy na nazwę działu rozwija się podmenu z nazwami tematów.

Jeśli dany dział nie zawiera kolejnych tematów, to po najechaniu i kliknięciu lewym przyciskiem myszy na nazwę działu w środkowej części ekranu wyświetla się informacja docelowa.

Część dokumentów zapisanych jest w postaci plików o nazwach z rozszerzeniem PDF i XLS.

W celu odczytania na komputerze plików z rozszerzeniem PDF powinien być zainstalowany program Adobe Reader. Jest to bezpłatny program dostępny w Internecie pod adresem: http://www.adobe.com

W celu odczytania na komputerze plików z rozszerzeniem XLS należy posiadać aplikację Excel lub bezpłatny program Excel Viewer 2003 dostępny w Internecie pod adresem www.microsoft.com

Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Aktualizacja powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 lutego 2017 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl