Informacje różne o jakości powietrza
Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 23 stycznia 2017 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl