Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Państwowy Monitoring Środowiska

Monitoring lokalny

W związku ze zmianą kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Udostępnianie informacji

Dane kontaktowe

Wykaz numerów telefonów pracowników RWMŚ w Katowicach

Adres e-mail: rwmskatowice@gios.gov.pl

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl