Przekazywanie wyników pomiarów

W związku z wdrożeniem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach bazy do gromadzenia wyników monitoringu lokalnego zwracamy się o dołączenie do przesyłanych raportów z monitoringów lokalnych elektronicznej wersji wyników pomiarów wg załączonej tabeli 1 w formacie Excel.

Informacje dotyczące punktów monitoringowych prosimy przesyłać wg zestawienia wzór tabela 2.

Plik z danymi można przesyłać w formie załącznika do raportu lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@katowice.wios.gov.pl

Jednocześnie informujemy że zgodnie z artykułem 147a Prawa Ochrony Środowiska jednostka wykonująca badania środowiskowe powinna posiadać certyfikat wdrożonego systemu jakości lub certyfikat akredytacji.

W razie wątpliwości proszę kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@katowice.wios.gov.pl

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl