Rozpoznanie źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) na obszarze województwa śląskiego
Ryzyko przekroczenia i przekroczenie poziomów alarmowych w powietrzu

Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu z dnia 7 marca 2018 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl