Petycja

3/2015 z dnia 7.09.2015 dotyczy skargi na zarządcę linii kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Katowicach przy ul. Kolejowej

  • Skan petycji
  • 2015-09-22
    Organem właściwym w sprawach m.in. regulacji transportu kolejowego, nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, bezpieczeństwa ruchu kolejowego jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, stąd petycję przekazano do Urzędu Transportu Kolejowego - Oddział Terenowy w Katowicach, celem rozpatrzenia w ramach swoich kompetencji.
    Ponadto przekazano przedmiotową petycję do zarządcy stacji kolejowej Katowice – Ligota, tj. do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, zwracając się jednocześnie z prośbą o rozważenie możliwości zmiany miejsca postoju lokomotyw oraz zmiany sposobu eksploatacji lokomotyw podczas postoju, polegającą na zaniechaniu uruchamiania przez nie silników spalinowych.
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl