Petycja

1/2016 z dnia 29.12.2015 w sprawie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem wytwórni mas bitumicznych w Woli

  • Skan petycji
  • 2016-04-12
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej rozpatrzył petycję Stowarzyszenia Mieszkańców „Nowa Energia” w Woli, dotyczącą działalności firmy „Pszczyński Asfalt” w Woli. Poniżej skan odpowiedzi udzielonej Stowarzyszeniu.
    Skan pisma
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (181–240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu z dnia 1 lipca 2019 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl