Praca w WIOŚ

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach

Informacje związane z tematyką mobbingu oraz prawa i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem mobbingowi

Wzór oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach

Ogłoszenie nr 9543

Ogłoszenie nr 8719

Ogłoszenie nr 7945

Ogłoszenie nr 5922

Ogłoszenie nr 4092

Ogłoszenie nr 4097

Ogłoszenie nr 3390

Ogłoszenie nr 2022

Ogłoszenie nr 1166

Ogłoszenie nr 68

Ogłoszenie nr 181008

Ogłoszenie nr 180026

Ogłoszenie nr 179573

Ogłoszenie nr 178457

Ogłoszenie nr 177868

Ogłoszenie nr 176614

Ogłoszenie nr 175784

Ogłoszenie nr 174662

Ogłoszenie nr 173436

Ogłoszenie nr 171616

Ogłoszenie nr 169803

Ogłoszenie nr 168784

Ogłoszenie nr 166492

Ogłoszenie nr 166488

Ogłoszenie nr 163935

Ogłoszenie nr 162938

Ogłoszenie nr 162205

Ogłoszenie nr 160523

Ogłoszenie nr 159827

Ogłoszenie nr 158876

Ogłoszenie nr o158045

Ogłoszenie nr o157036

Ogłoszenie nr o152023

Ogłoszenie nr o150484

Ogłoszenie nr 150215

Ogłoszenie nr 144691

Ogłoszenie nr 142084

Ogłoszenie nr 139274

Ogłoszenie nr 139092

Ogłoszenie nr 137466

Ogłoszenie nr 135889

Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

Aktualizacja powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 16 lutego 2017 roku (Czytaj dalej...)

www.obywatel.gov.pl